دلتنگی

آدم ها گاهی دلتنگ اونایی میشن که هیچ وقت نیستن! کاش حداقل خبر از بودنشون نمیدادن،کاش خبر از ماندنشان نمیدادند وقتی هستند و نیستند! شاید فقط خودم میفهمم چی نوشتم ...

چه بده اصلا اونایی که دلتنگشونیم حتی به فکرتونم نیستند مراقبتون نیستند،خیلی وقت ها شادی و زندگی و فکرتون و میذارید برای همین ادما ولی اونا انگار نه انگار شما هستید ...

سعی میکنم ...

شب چرا میکشد مرا؟تو نشسته ای کجای ماجرا؟من چنان گریه میکنم که خدا بغل کند مگر مرا...

خزعبلات نیمه شب ...


منبع این نوشته : منبع